การเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

เพลิดเพลินกับความสำเร็จทางวิชาการจาก IH Bangkok

นับตั้งแต่ปี 2542 โรงเรียนสอนภาษา International House Bangkok ได้ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก ผ่านบทเรียนสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับสอบจากผลงานดังนี้:

 • 100% ของนักเรียนทั้งหมดที่สอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐาน Cambridge Assessment English
 • ช่วยในการสอบสำหรับผู้ที่มาเรียน IELTS, IGCSE, SAT, GED และ TOEFL ให้สอบผ่าน
 • ร่วมยินดีกับผู้เรียนที่สามารถสอบผ่านทุนพระราชทาน อันถือเป็นเกรียติอันสูงส่ง

ทำไม IH Bangkok ถึงสามารถช่วยผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนสอบภาษาอังกฤษเพราะว่า:

 • ครูผู้สอนทั้งหมดเป็นเจ้าของภาษา
 • ครูผู้สอนทุกคนประกอบด้วบวุฒิการสอนในระดับ CELTA หรือ Trinity TESOL
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 • ประกอบด้วยคุณสมบัติในการสอนวิชาอื่นๆ เช่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เป็นต้น
 • ประสบการณ์จากการสอบ ทำให้สามารถให้คำแนะนำเพื่อช่วยประสบความสำเร็จในการสอบ

ผู้สนใจเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ด้านล่าง:

 • เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าโรงเรียนนานาชาติ
 • การสอบวัดความรู้ IGCSE ในวิชาต่างๆ
 • การสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองไทยอาทิ CU-TEP, TU-GET หรือ (GAT)General Aptitude Test
 • การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา SAT หรือ GED
 • การสอบวัดระดับเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ IELTS, TOEFL, IELTS Life Skills  หรือ Cambridge ESOL และ KET, PET, FCE, CAE, CPE หรือ TOEIC

International House Bangkok สามารถให้บริการหลักสูตรเหล่านี้ได้ ทั้งในแบบหลักสูตรเร่งด่วน หรือหลักสูตรไม่เต็มเวลา หรือแบบเรียนตัวต่อตัว และแบบเรียนกลุ่มเล็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihbangkok.com