เตรียมสอบ IELTS

เคยต้องการเพิ่มคะแนนอีก 0.5 หรืออีก 1 หรือจาก 1.5 เป็น 2 คะแนน ในตอนที่รู้ผลคะแนน IELTS หรือไม่?

จากสถิติพบว่าจากการเรียนอย่างเร่งรัดในระยะเวลา 4 สัปดาห์ สามารถเพิ่มคะแนนขึ้นอีก 0.5 ตามมาตรฐานการสอบของ IELTS แต่ส่วนใหญ่ผู้ที่เรียนกับ International House Bangkok ต่างทำคะแนนกันได้มากกว่านั้นอยู่แล้ว!

คอร์สเรียน IELTS ที่ International House Bangkok ช่วยเสริมสร้างทักษะความถนัดกับผู้เรียน เพื่อเตรียมตัวสอบ นอกเหนือจากนื้ ยังช่วยเสริมความรู้ เทคนิคต่างๆ และกลยุทธ์ในการทำข้อสอบในแต่ละส่วน เพื่อให้ผู้เข้าสอบมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

หากยังไม่เคยสอบ IELTS มาก่อน ทาง International House Bangkok สามารถจัดหาแนวข้อสอบให้ทดลองสอบได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

และหากเคยผ่านการสอบ และได้คะแนนต่ำกว่า 4.5 International House Bangkok ขอแนะนำคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อปรับระดับภาษาได้ถึง 4.5 จากนั้นลงเป็นคอร์สเตรียมสอบ IELTS

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ วัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจศึกษาต่อ หรือในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก

การวัดระดับคะแนน เริ่มตั้งแต่ 1 – 9 แบ่งย่อยออกไป เช่น 6.5  ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการระหว่าง 6 – 7 คะแนน และอาจมีคะแนนขั้นต่ำแบ่งตามแต่ละส่วนที่ต้องการ

IELTS เป็นการสอบที่ได้รับการยอมรับ และได้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ตั้งแต่หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษามากกว่า 6,000 แห่งทั่วโลกในกว่า 120 ประเทศ โดยแสดงถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยการสอบ IELTS ถือเป็นข้อสอบที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และยังเป็นใบเบิกทางเพื่อเรียน หรือทำงานในประเทศที่คุณมีความตั้งใจไป  ตั้งแต่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา หรือ นิวซีแลนด์ ซึ่งต้องได้คะแนนในวิชาพื้นฐานตั้งแต่ 4.5 และวิชาวิทยาศาสตร์ที่อาจสูงถึง 7.5 – 8 รวมถึงวิชากฎหมาย เพื่อใช้เป็นสิ่งยืนยันว่าผู้เข้าศึกษาต่อ มีระดับทักษะภาษาอังกฤษที่ตรงตามระดับมาตรฐาน และสามารถเรียนในวิชานั้นๆ ได้จริง

ผู้เรียนสามารถเลือกได้ระหว่าง เรียนเกี่ยวกับทางด้านวิชาการ หรือแบบวัดความรู้ทั่วไป ทั้งนี้ผู้เข้าเรียนทุกคน ต้องสอบการฟัง และพูดเหมือนกันทั้งหมด

 1. การฟัง – แบ่งเป็น 4 ส่วนย่อย, 40 คำถาม ใช้เวลา 30 นาที
 2. การพูด – สอบสัมภาษณ์ 15 นาที
 3. การอ่าน – ความแตกต่างระหว่าง การสอบเชิงวิชาการ หรือแบบวัดความรู้ทั่วไป – แบ่งเป็น 3 ส่วนย่อย, 40 คำถาม ใช้เวลา 60 นาที
 4. การเขียน – ความแตกต่างระหว่าง การสอบเชิงวิชาการ หรือแบบวัดความรู้ทั่วไป – เขียน 2 เรียงความ ใช้เวลา 60 นาที

ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดย International House Bangkok สามารถแนะนำศูนย์สอบ และเวลาสอบให้ผู้เข้าสอบได้ทั้งที่กรุงเทพ และจังหวัดเชียงใหม่ตามความสะดวกของผู้เข้าสอบ

 • หากจำเป็น คุณสามารถจดรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ลงในกระดาษคำตอบได้ และสามารถขีดฆ่า เมื่อไม่ต้องการใช้รายละเอียดเหล่านั้น
 • คะแนนจะลดลง เมื่อตอบไม่ตรงประเด็นของคำถาม และหากลืมตอบข้อใดข้อหนึ่ง
 • ควรอ่านคำถามหลายๆ รอบเพื่อความเข้าใจ เพราะคะแนนจะลดลงหากตอบโดยไม่เข้าใจคำถาม
 • เวลาสอบการฟัง ให้แน่ใจว่าได้ตอบข้อที่ถูกต้อง และไม่ทำข้ามข้อเมื่อเขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ
 • เมื่อตอบคำถามในส่วนของการฟัง หากเลือกตอบมากกว่า 3 คำ มีความเป็นไปได้สูงที่คำตอบในข้อนั้นจะผิด
 • การอ่านไม่จำเป็นต้องเข้าใจคำศัพท์ทุกคำ
 • การสอบเขียน ควรอธิบายข้อมูลอื่นๆ ในกราฟได้ มากกว่าอธิบายแค่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่
 • การสอบพูด ไม่ควรตอบคำถามแค่เพียงว่า ใช่หรือไม่ใช่ ควรสามารถปรับรูปแบบคำตอบที่ฟังแล้วผู้ฟังสามารถนึกภาพตามได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihbangkok.com เพื่อรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร