คอร์สเรียน IELTS Life Skills

คอร์สเรียน IELTS Life Skills สำหรับการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ

ผู้ที่ประสงค์จะย้ายถิ่นฐาน เพื่อไปพำนักอาศัยในประเทศอังกฤษ หรือเครือสหราชอาณาจักร ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเครือสหราชอาณาจักร ได้มีข้อกำหนดที่ระบุไว้ว่า “ผู้ใดก็ตาม ได้แก่ สามี ภรรยา คู่หมั้น ผู้ที่จดทะเบียนสมรส แต่งงานหรือยังไม่ได้แต่งงานกัน คู่รักเพศเดียวกัน หรือผู้ที่ประสงค์จะต้องการ ไปเป็นพลเมืองของประเทศในเครือสหราชอาณาจักร”

หมายความว่า ก่อนยื่นขอวีซ่าคู่ครองจากสถานฑูตประเทศอังกฤษประจำประเทศไทย คนไทยที่ประสงค์จะย้ายถิ่นฐาน เพื่อไปพำนักอาศัยในประเทศอังกฤษ หรือเครือสหราชอาณาจักร จำเป็นที่จะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS Life Skills ให้ผ่าน

รายละเอียดของการสอบ:

  • ใช้เวลาสอบประมาณ 16-18 นาที ประกอบด้วย การพูดและการฟัง
  • การฟัง วัดจากการโต้ตอบระหว่างที่พูดคุย การเล่าเรื่อง การตั้งคำถาม และสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆที่บอกได้
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจประโยคพื้นฐานทั่วๆ ไป
  • การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่คุ้นเคย สามารถเล่าเรื่อง หรือพูดคุย เกี่ยวกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ

ถึงแม้ข้อกำหนดที่ตั้งไว้มีไว้สำหรับผู้ที่ระดับภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเบื้องต้น ในฐานะที่โรงเรียนเป็นพันธมิตรกับ British Council ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียน IELTS Life Skills โดยตรง ทางโรงเรียนเข้าใจเป็นอย่างดีสำหรับผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ อาจมีความกลัวหรือกังวลอยู่บ้าง IH Bangkok สามารถช่วยคุณได้

IH Bangkok สามารถช่วยให้คุณผ่านได้อย่างไร

เราสามารถให้บริการ สัมภาษณ์ฟรีทางโทรศัพท์ ระหว่างคุณกับครูผู้สอน และช่วยแนะนำทางเลือกต่างๆ ก่อนเริ่มเรียน โดยวัดจากระดับภาษาอังกฤษของคุณเป็นจุดหลัก:

ระดับภาษาอังกฤษต่ำกว่าพื้นฐาน

หากระดับภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับต่ำกว่าพื้นฐาน เราจะแนะนำการเรียนแบบผสมผสานระหว่าง คอร์สเรียนตัวต่อตัว (1:1) และคอร์สเรียนกลุ่ม 2 วัน โดยที่จำนวนชั่วโมงสำหรับเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) นั้นสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 10 20 หรือ 40 ชั่วโมง ทางโรงเรียนจะประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ของผู้เรียนและดูว่าผู้เรียนต้องใช้ระยะเวลาในการปรับพื้นฐานมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้มีความพร้อมในการสอบ และคอร์สเรียนกลุ่ม 2 วัน โดยเริ่มเรียนก่อนสอบที่ IDP Bangkok 2 วัน

รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานทั้งสองคอร์สนั้น เป็นหลักสูตรการเรียนโดยเน้นชั่วโมงเรียนที่มากขึ้น โดยการเรียนการสอนจะเน้นในทักษะที่จำเป็นต่อการเตรียมตัวสอบ ทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ระดับคะแนนที่น่าพึงพอใจ

ระดับภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

หากคะแนนของคุณ อยู่ในระดับเกือบผ่านการสอบ แต่ต้องการสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ เพิ่มความมั่นใจ และเรียนรู้ศัพท์ต่างๆ หรือประโยคที่จำเป็นต้องรู้ในการสอบ เราจะแนะนำ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Pass the IELTS Life Skills เป็นคอร์สเรียน 2 วัน (12 ชั่วโมง) ก่อนวันสอบที่ศูนย์สอบ IDP Bangkok เน้นการเรียนเฉพาะด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน และมั่นใจ โดยหลังเรียนเสร็จ จะทำให้รู้ว่าควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนวันสอบจริงนอกจากนี้ทางโรงเรียน ยังมีแนวข้อสอบให้ทดลองทำฟรีในวันสุดท้ายของการเรียน เพื่อให้ทดลองทำ ก่อนไปสอบจริง คอร์สราคา 7,500 บาท

รายละเอียดคอร์ส และวันที่เรียน

Pass the IELTS Life Skills ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง

IH Bangkok มีคอร์สเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบจริง 2 วันที่ IDP Bangkok ราคา 7,500 บาท

เดือน (ปี 2565)วันที่
พฤษภาคม3-4 หรือ 17-18
มิถุนายน7-8 หรือ 21-22
กรกฎาคม12-13 หรือ 26-27
สิงหาคม2-3 หรือ 16-17

รายละเอียดวันสอบที่ IDP Bangkok

เดือน (ปี 2565)วันที่
พฤษภาคม5, 19
มิถุนายน9, 23
กรกฏาคม14, 28
สิงหาคม4, 18

* IH Bangkok เปิดคอร์สให้ลงเรียนก่อนวันสอบจริง 2 วัน


ทำไมควรเรียนกับ International House Bangkok

International House Bangkok ที่มากประสบการณ์สำหรับการสอนให้สอบ IELTS Life Skills ผ่าน เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในการยื่นวีซ่าสำหรับย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษ และเพื่อให้ได้รับวีซ่าคู่สมรส

คุณสามารถมั่นใจจากการเรียนที่ International House Bangkok เนื่องจากครูผู้สอนทุกคน ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

  • ครูผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา
  • ครูผู้สอนทั้งหมดประกอบด้วยวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากต่างประเทศ
  • ครูผู้สอนทั้งหมดมีวุฒิและใบประกาศนียบัตรรับรองการสอนระดับ CELTA Cambridge จากประเทศอังกฤษ
  • ครูผู้สอนที่อุทิศให้กับการสอนในสิ่งที่ผู้เรียนจำเป็น และต้องได้ใช้ในการสอบ ในบรรยากาศการเรียนที่สนุกและมีประโยชน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ info@ihbangkok.com หรือติดต่อ 02 168 7641, 087-513 1116