คอร์สเตรียมสอบสัมภาษณ์

ไม่ว่าผู้เรียนจะสมัครสอบแข่งขันระดับโรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัย หรือเพื่อสมัครงาน การสร้างความประทับใจเริ่มแรกเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผู้เรียนจึงควรแน่ใจว่าจดหมายสมัครงานที่ส่งออกไป เขียนได้น่าดึงดูด และประทับใจต่อกรรมการผู้ตรวจสอบได้

International House Bangkok ตระหนักดีว่าบ่อยครั้งที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจมีเวลาไม่มากในการคัดกรองใบสมัครของผู้เข้าสมัคร จึงเป็นที่มาว่าทำไมโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความประทับใจเริ่มแรกเมื่อกรรมการได้อ่านรายละเอียดของผู้สมัคร

และที่สำคัญ เมื่อท่านมีโอกาสเข้าสัมภาษณ์แล้ว การตอบคำถามไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวที่ทำให้ผู้สมัครประสบความสำเร็จอย่างเดียว แต่เป้าหมายหลักคือ บุคลิก การพูดคุย การตอบคำถาม และการแสดงออก ล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญที่ใช้เพื่อพิจารณาการรับเข้าเรียนหรือสมัครงาน

คอร์สเร่งด่วนแบบ 10 ชั่วโมง

หลักสูตรนี้จัดตั้งขึ้นสำหรับผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายดังนี้

 • ช่วยให้ผู้เรียนเขียนใบสมัครงาน หรือใบสมัครเรียนอย่างสมบูรณ์ รวมถึงจดหมายแนะนำตัว
 • สอนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามลำดับขั้นตอนการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
  • การแนะนำ หรือการนำเสนอตนเองอย่างชาญฉลาด สร้างความเชื่อมั่น ตั้งแต่ก่อนสัมภาษณ์ ระหว่างสัมภาษณ์ และหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์
  • การเตรียมคำตอบ สำหรับคำถามส่วนใหญ่ที่จะถูกถามในการสัมภาษณ์
  • ตอบคำถาม ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัยของผู้รับการสัมภาษณ์
  • คำถามที่ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถใช้ถามผู้สัมภาษณ์อย่างเหมาะสม และได้เรียนรู้อะไรบ้างระหว่างการสัมภาษณ์

International House Bangkok เป็นผู้ช่วยให้ได้ เนื่องจากครูผู้สอนประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้:

 • ครูทุกคนเป็นเจ้าของภาษา 100%
 • มีคุณวุฒิ Cambridge CELTA
 • วุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 • ใจรักในการสอน กับบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย และเต็มไปด้วยข้อมูลที่ผู้เรียนต้องการ
 • ประสบการณ์ทั้งจากการสัมภาษณ์และเคยถูกสัมภาษณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และนัดคุยกับอาจารย์ผู้สอนได้ที่ info@ihbangkok.com