คอร์สเรียนติว CU-TEP และ TU-GET

การสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ CU-TEP และ TU-GET

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในขณะที่ต่างก็มีระบบรูปแบบการทดสอบสอบวัดผลภาษาอังกฤษของตนเอง อย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้สำหรับวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรนานาชาติ ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้สำหรับทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะ หรือภาควิชาที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

International House Bangkok เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ในการปูพื้นฐานด้านภาษา และเทคนิคในการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการสอบ CU-TEP และ TU-GET ทั้งนี้โรงเรียนสามารถนำเสนอเนื้อหาการสอนได้ ดังนี้:

  • หลักสูตรเนื้อหาของบทเรียน ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยเฉพาะ
  • ฝึกฝนความเข้าใจ และทบทวนด้วยข้อสอบของปีก่อนๆ ที่ผ่านมา ให้เห็นภาพในการทำข้อสอบมากขึ้น
  • ตารางเรียนต่อสัปดาห์ที่จัดให้พอดี เพื่อให้ผู้เรียนมีเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดของเนื้อหาที่ด้านล่าง เลือกเรียนแบบเข้มข้น สัปดาห์ละครั้ง แบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือกับเพื่อนแบบกลุ่มขนาดเล็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihbangkok.com