เรียนในกรุงเทพ

พูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ

 

โรงเรียนคุณภาพ

[image width=”300″ src=”https://ihbangkok.com/wp-content/uploads/2014/05/shutterstock_160377800-300×200.jpg” alt=”Bangkok General English lessons” style=”style-4″ position=”right”]

 

International House Bangkok โรงเรียน/สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราเปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ย่านใจกลางแหล่งธุรกิจบนถนนสุขุมวิท ซอย 13 โดยเปิดทำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อบรม และวิชาอื่น ๆ ให้กับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย ชาวไทย นักเรียน นักศึกษา หรือ ชาวต่างประเทศที่มาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 

หลักสูตรคุณภาพ

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป:

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ:

  • เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียน หรือ การเตรียมสอบเข้าโรงเรียนนานาชาติ ไปต่างประเทศ หรือศึกษาต่อต่างประเทศ
  • การเตรียมตัวสอบ IGCSE และ  A’Level
  • คอร์ส CU-TEP, TU-GET, General Aptitude Test (GAT) และ O-NET.
  • SAT หรือ GED
  • IELTSIELTS Life SkillsTOEFL หรือ TOEIC Cambridge Assessment English (KET, PET, FCE, CAE และ CPE)
  • เพื่อ เตรียมความพร้อมสำหรับสัมภาษณ์ เข้าโรงเรียนนานาชาติ สอบเข้ามหาวิทยาลัย และสมัครงาน ไปต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง:

 

ครูผู้สอนคุณภาพ

  • ครูผู้สอนทั้งหมดเป็นเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง
  • ครูผู้สอนทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขั้นต่ำหรือปริญญาโท
  • ครูผู้สอนทั้งหมดมีวุฒิการสอนระดับ CELTA ซึ่งรองรับจากมหาวิทยาลัย Cambridge
  • ครูผู้สอนมีคุณสมบัติในการสอนวิชาอื่น ๆ เช่นวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ธุรกิจเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์

 

คลิก พบกับครูของเรา เพื่อทำความรู้จักและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับครูผู้สอน

หรือติดต่อเราได้ที่ info@ihbangkok.com หรือเพื่อทำการจอง/ นัดทำการทดสอบการประเมินของคุณได้ฟรี