คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว และแบบกลุ่มเล็ก

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งการเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม โดยมีเนิ้อหาครอบคลุมทักษะทาง ด้าน การอ่าน ฟัง เขียน และการพูด

ผู้เรียนสามารถออกแบบคอร์สให้ตรงตามความต้องการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น หากผู้เรียนถนัดด้านการเขียน แต่ไม่ถนัดด้านการพูด และการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถแจ้งกับเราได้ว่า ต้องการเน้นด้านการฝึกพูด และการสื่อสารเป็นพิเศษ ทางผู้สอนก็จะออกแบบแผนการสอนให้ตอบโจทย์ และได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้เรียนต้องการมากที่สุด

International House Bangkok มีคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปเริ่มต้นที่ 20 ชั่วโมง ที่มีเนื้อหาในการสอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และคล่องแคล่วมากขึ้นแน่นอน

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม หากว่า

  • ระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ หรือความต้องการของผู้เรียน แตกต่างจากกลุ่มเรียนพื้นฐาน
  • ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามเวลาที่กำหนด ของกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  • ผู้เรียนมีความประสงค์ในการเรียนแบบเร่งรัด มากกว่ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  • ผู้เรียนมีความต้องการที่จะเรียนคนเดียว หรือเรียนกับเพื่อนของผู้เรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-168-7641 หรือ LINE ID : @ihbangkok เพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษได้ฟรีทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ