คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ

คุณอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องตามใจคิด แต่ไม่รู้จะใช้คำไหน และรู้สึกกลัวถ้าพูดอะไรออกไปผิดๆ หรือไม่?

คอร์สเรียนพูดภาษาอังกฤษ เหมาะกับผู้ที่อยากจะเรียนพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การสนทนาในแต่ละบริบท และการออกเสียงที่ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา!

เรามีคอร์สเรียนวันละ 2 ชั่วโมงเป็นเวลา 15 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังจะได้สนุกกับการสนทนากับผู้สอนมืออาชีพที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะแบ่งการเรียนตามหัวข้อที่แตกต่างกันไป เช่น

 1. การแนะนำตัวเอง และทำความรู้จักกับคู่สนทนา
 2. การสอบถามเส้นทาง
 3. อาหาร และเครื่องดื่ม
 4. ครอบครัว เพื่อน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 5. มารยาทในการพูด
 6. กิจกรรมในเวลาว่าง
 7. กิจกรรมในชีวิตประจำวัน
 8. อธิบายถึงสถานที่ต่างๆ
 9. อธิบายลักษณะบุคลิกของบุคคล
 10. สุขภาพ และการออกกำลังกาย
 11. การทำงาน
 12. ความรู้รอบตัว สังคม และสิ่งแวดล้อม
 13. การเงิน และการเจรจาต่อรอง
 14. การเล่าเรื่องราวต่างๆ
 15. ทบทวนบทเรียนที่เรียนในทุกสัปดาห์

โดยแต่ละหัวข้อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนกับ International House Bangkok

 • ครูผู้สอนทั้งหมดเป็นเจ้าของภาษา
 • ครูผู้สอนทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโทจากต่างประเทศ
 • ครูผู้สอนทั้งหมดมีใบประกาศนียบัตรรับรองการสอนระดับ CELTA Cambridge ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จากประเทศอังกฤษ
 • ครูผู้สอนทั้งหมดทุ่มเทเพื่อมอบความรู้ให้กับผู้เรียน สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จในการเรียน ด้วยบรรยากาศของการเรียนที่ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และความผ่อนคลาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษฟรีโดยไม่มีใช้จ่าย