ราคาเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์

นักเรียนสามารถเลือกเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 3 ถึง 6 คน โดยเน้นภาษาอังกฤษทั่วไปหรือ การเตรียมสอบ IELTS หรือคุณสามารถจัดกลุ่มตัวต่อตัว 1:1 ที่ผู้เรียนสามารถปรับแต่งตามความต้องการเพื่อให้การเรียนออกมาอย่างสมบูรณ์

นักเรียนสามารถเลือกที่จะลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ หรือ มากกว่านั้น โดยเป็นกลุ่ม “กลุ่มเรียนขนาดเล็ก 6 คน” หรือ “กลุ่มเรียนคอร์ส IELTS ” หรือสมัครเรียนแบบตัวต่อตัว 1:1 ได้ตั้งแต่ 10, 20 หรือ 40 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของเรา คลิกที่นี่ 

คอร์สกลุ่ม

คอร์สกลุ่มราคาต่อสัปดาห์
กลุ่มเรียนเล็กขนาด 6 คน2,700 บาท
กลุ่มเรียนคอร์ส IELTS2,700 บาท

คอร์สเรียนตัวต่อตัว

ชั่วโมงภาษาอังกฤษทั่วไปภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
10 ชั่วโมง11,500 บาท12,500 บาท
20 ชั่วโมง22,000 บาท24,000 บาท
40 ชั่วโมง42,000 บาท46,000 บาท

*ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เช่น IELTS, TOEIC, TOEFL, GED, CU-TEP, TU-GET

*ACT, SAT และ IGCSE กรุณาสอบถามราคา

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและทดสอบวัดระดับฟรี  info@ihbangkok.com