คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่

เคยคิดไหม? การเรียนภาษาอังกฤษจะต้องน่าเบื่อ เอาแต่นั่งท่องไวยากรณ์ แล้วท่องศัพท์ไปเรื่อย แบบนี้เมื่อไหร่จะพูดได้?

เราขอให้คุณลืมภาพนั้นไปได้เลย!

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของเราออกแบบมาเพื่อพัฒนาทั้งทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้คำศัพท์ และบทสนทนาที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ผ่านความสนุกสนานของกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่ากำลังนั่งเรียนอยู่ กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็พูดได้คล่องไปแล้ว!

การันตีประสิทธิภาพการสอนโดยคุณครูผู้สอนเจ้าของภาษา ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ในการสอนมาอย่างยาวนานเป็นเสมือนติวเตอร์ส่วนตัวให้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้สัมผัสบรรยากาศความสนุกของการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง

รูปแบบการเรียนการสอนของเรามีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมตลอดเวลา เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ก้าวข้ามความกลัวกำแพงภาษา มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ และได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจริงๆ ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับทุกคนไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ แต่ต้องสนุกสนาน และได้ความรู้ไปกับเราด้วย

ระดับภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในแต่ละระดับมีอะไรบ้าง? ดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง:

คือระดับเริ่มต้นของการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเริ่มเรียนจากคำศัพท์พื้นฐาน ตั้งแต่ตัวเลข ตัวอักษร เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น

 • การหาข้อมูล จากใบปลิวหรือจากตารางต่างๆ
 • การทำความเข้าใจ และการสร้างประโยคพื้นฐาน
 • การแนะนำตัวเอง ครอบครัว และประวัติความเป็นมาของตัวเอง
 • การเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เรื่องราวในอดีต และสิ่งที่วางแผนในอนาคตของตัวเอง

เมื่อผ่านระดับนี้ คุณจะสามารถพูดคุย หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้เบื้องต้น สามารถพูดประโยคต่างๆ เวลาไปซื้อของ และไปร้านอาหาร รวมทั้งเขียนอีเมลขั้นเบื้องต้น เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

หากผู้เรียนมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว คอร์สนี้อาจเป็นคอร์สที่เหมาะกับคุณ โดยหลังจากเรียนจบระดับนี้คุณจะสามารถ

 • อธิบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ต่างๆ ได้
 • อธิบายเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของคุณ งานที่ทำหรือสิ่งที่กำลังศึกษาอยู่ และกิจกรรมยามว่างที่ชอบทำ
 • แสดงความคิดเห็น และพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว
 • สามารถทำความเข้าใจ และอธิบายรายละเอียดในการทำสิ่งต่างๆ ได้

เมื่อผ่านระดับนี้ ผู้เรียนจะสามารถเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวลอนดอนหรือนิวยอร์กได้แบบไม่หลงทาง หรือให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น การบอกทางได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

หากผู้เรียนจบคอร์สภาษาอังกฤษระดับ Pre-Intermediate คุณจะสามารถ

 • อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวคุณเองได้จากหัวข้อที่คุณคุ้นเคย อย่างการเล่าเรื่องของครอบครัว กิจกรรมยามว่างที่ชอบทำ หรืองานที่คุณทำ
 • รู้จักคำศัพท์มากพอ ให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อสารเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
 • สามารถเริ่มพูดคุยในบทสนทนาอย่างต่อเนื่องแบบพูดคุยกันต่อหน้า ตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ
 • เข้าใจเนื้อหา และบทความที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการทำงาน และสามารถเขียนบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้
 • เข้าใจพื้นฐาน และสามารถจับประเด็นของการพูดคุย จากเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

เมื่อผ่านระดับนี้ คุณอาจจะยังไม่สามารถสัมภาษณ์งานในฝันของคุณที่ต่างประเทศได้คล่องมากนัก แต่ก็สื่อสารได้เข้าใจมากขึ้น และเริ่มเข้าใกล้ความฝันขึ้นทุกที!

หากผู้เรียนจบคอร์สภาษาอังกฤษระดับ Intermediate คุณจะสามารถ

 • สามารถอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่วไป และนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ อย่างเรียบง่าย
 • สามารถเข้าใจเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับความคิดได้แบบตรงประเด็น และเขียนจดหมายส่วนตัวที่อธิบายถึงเหตุการณ์ ความต้องการ และความรู้สึกของคุณ
 • มีทักษะที่จะเขียนบทความแบบยาวอย่างต่อเนื่อง ด้วยรายละเอียด และเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นจริง หรืออธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้
 • สามารถเข้าใจประโยคยาวๆ ที่มีส่วนขยายเยอะได้คล่อง และเข้าใจข้อความที่ซับซ้อนได้มากขึ้น

คุณเข้าใจเนื้อหา และบทความในหน้าหนังสือพิมพ์ได้บ้างแล้ว และสามารถเขียน Essay บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองได้อย่างมั่นใจ และเพิ่มความซับซ้อนของเรื่องราวได้มากขึ้น!

หากผู้เรียนประสบความสำเร็จจากการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ Upper-Intermediate หมายความว่าคุณจะสามารถ

 • มีความรู้ความเข้าใจทางภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะอธิบายเกี่ยวกับผู้คน สถานที่ และขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน แสดงความคิดเห็น และพัฒนาวิธีการแสดงทัศนคติ โดยมีความเข้าใจของพื้นฐานโครงสร้างในระดับเบื้องต้น จากรูปแบบประเด็นที่ซับซ้อน
 • รู้จักคำศัพท์มากพอ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และงานที่คุณทำอยู่
 • มีส่วนร่วมในการพูดคุยกันแบบเป็นกลุ่ม และดำเนินบทสนทนาได้อย่างต่อเนื่องกับเจ้าของภาษา
 • เข้าใจเนื้อหาจากรายงาน และบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 • สามารถนำเสนอมุมมองหรือข้อมูลด้วยวิธีการเขียน เพื่อใช้ในการทำแผนงาน และสำหรับในการประชุม
 • เข้าใจรูปแบบการพูดคุยที่ซับซ้อนมากขึ้น และอธิบายเนื้อหาได้อย่างตรงประเด็น และชัดเจน

ด้วยระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษที่คุณมี และด้วยวิธีการอธิบายของคุณ ทำให้ตอนนี้คุณสามารถพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติได้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจบทสนทนาที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงการใช้ประโยคซับซ้อนเพื่อสร้างเรื่องราวที่คุณต้องการบอกเล่าได้ถูกต้องทุกอย่าง!

คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจสุดๆ อยู่แล้ว! หากคุณเรียนจบระดับนี้หมายความว่าคุณจะสามารถ

 • สามารถเข้าใจบทสนทนาทุกอย่างได้เป็นอย่างดี ทั้งจากรายการทีวีต่างๆ, การดูหนังแบบไม่ต้องพึ่ง Subtitle หรือการอ่านบทความวิชาการ, งานวิจัย ก็สามารถทำได้คล่อง
 • สามารถเข้าใจเนื้อหาที่มีความซับซ้อน เนื้อหาทางวรรณกรรม ได้ดีเยี่ยม
 • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ และบริบทรอบข้างที่แตกต่างกัน
 • สามารถเขียนงานออกมาได้อย่างตรงประเด็น ด้วยโครงสร้างการเขียนที่ถูกต้อง และด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ ของการเขียน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร และพูดได้คล่องแคล่ว

ไม่ต้องห่วง! ถ้าคุณอยากไปทำงานที่ต่างประเทศ ตัดสินใจไปได้เลย ภาษาคุณจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป!

คอร์ส เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Courses)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 15-25 ชม./สัปดาห์ โดยเรียนทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ พร้อมกับผู้เรียนหลากหลายเชื้อชาติ เสมือนการยกสังคม และวัฒนธรรมนานาชาติมาไว้ในที่เดียว โดยไม่ต้องลงทุนไปไกลถึงต่างประเทศ ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนาน และได้ใช้ภาษาอย่างเต็มที่มากขึ้น เพราะคอร์สนี้ทาง IH Bangkok เปิดสอนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษามากที่สุด

คอร์ส เรียนแบบกลุ่ม (Group Courses)

คอร์สกลุ่ม นักเรียนสามารถเลือกเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ครั้งละ 1.30 – 2 ชม./สัปดาห์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง โดยคอร์สกลุ่มจะเน้นการสอนให้ทุกคนได้พัฒนาไปพร้อมๆ กันในเลเวลที่เหมาะสม คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนกับเพื่อนจำนวนมาก แต่ต้องมีระดับภาษาที่ใกล้เคียงกัน จึงจะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คอร์ส เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว (Private Courses)

คอร์ส เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่มส่วนตัว จะมุ่งเน้นการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อเตรียมตัวสอบ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, CPE และอื่นๆ โดยคุณครูผู้สอนสามารถเน้นการเรียนเป็นรายบุคคล ช่วยแนะนำ และช่วยพัฒนาในสิ่งที่ผู้เรียนสนใจหรือเน้นเป็นพิเศษได้ ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนได้สูงที่สุด เพราะผู้เรียนสามารถร่วมออกแบบหลักสูตรการเรียน เพื่อเน้นย้ำจุดสำคัญ และสิ่งที่ผู้เรียนต้องการพัฒนาได้ ทำให้คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัวเป็นที่นิยม และคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเก่งภาษาอังกฤษในเวลาอันรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 10 ชม./สัปดาห์ , 20 ชม./สัปดาห์ และ 40 ชม./สัปดาห์ นอกจากนี้เรายังสามารถออกแบบคอร์สเรียน ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนได้ทุกรูปแบบอีกด้วย

การันตีคุณภาพทีมผู้สอนมาตรฐานระดับโลกจาก Cambridge

 • คุณครูผู้สอนทุกท่านล้วนเป็น เจ้าของภาษา 100%
 • คุณครูผู้สอนทุกท่านมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปจนถึงระดับปริญญาโทจากต่างประเทศ
 • ครูผู้สอนทุกท่านมีใบประกาศนียบัตรรับรองการสอนระดับ Cambridge CELTA หรือ DELTA ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองโดยเฉพาะ
 • คุณสมบัติในการสอนวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาธุรกิจ วิชาเศรษฐศาสตร์ และวิชาประวัติศาสตร์ เป็นต้น

สามารถทำความรู้จักกับทีมผู้สอนของ International House Bangkok เพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-168-7641 และ LINE ID : @ihbangkok