IP/IEP/GEP

บริการจัดหาครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษเพื่อสถาบันการศึกษา

International House Bangkok มีบริการจัดหาครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย โดยบุคลากรที่เราจัดหาให้ล้วนแล้วแต่ต้องจบหลักสูตร EFL (English as a Foreign Language) หรือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ดังนั้น มั่นใจได้ว่าครูทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกจากเราสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพราะเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือใช้สำหรับการวางแผนการทำงานในอนาคตได้อย่างมั่นคง

การันตีด้วยคุณภาพระดับโลก

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ International House Bangkok คือสถาบันสอนภาษาชั้นนำระดับนานาชาติ พร้อมมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่จากทั่วโลก

International House Bangkok ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยเปิดสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนมากกว่าหมื่นคนได้บรรลุเป้าหมายของการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมากว่า 20 ปี ที่เราได้สอน และให้ความรู้แก่ผู้เรียนทุกคนด้วยความมุ่งมั่น ทำให้ International House Bangkok เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาชั้นนำในประเทศไทยที่ทุกคนให้การยอมรับมากที่สุด และทั้งหมดนี้คือมาตรฐานของสถาบันที่เรารักษาเอาไว้มาโดยตลอด

ครูผู้สอนคุณภาพระดับสากล

ครูผู้สอนทุกคนที่ IH Bangkok คัดเลือกให้ จะประกอบด้วยคุณสมบัติ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเราดังนี้:

 • ครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา 100%
 • ต้องมีประกาศนียบัตร CELTA หรือเทียบเท่า
 • มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เป็นมืออาชีพ และมีหัวใจของความเป็นครูอย่างแท้จริง
 • เอาใจใส่ในการสอนอย่างใกล้ชิด และให้เกียรติกับผู้เรียน
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนไทย
 • ประยุกต์การสอนแบบสมัยใหม่ กับการสอนแบบดั้งเดิมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • ผู้เรียนต้องได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ครั้งที่มีการเรียนการสอน

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ความสนุกสนานไปกับการเรียน และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อครูผู้สอน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกครั้ง
 • หลักสูตรที่มีการวางแผน และออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการ และเป้าหมายของผู้เรียน
 • การใช้ภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน การพูด อ่าน ฟัง และเขียน
 • อุปกรณ์ของสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 • ระบบการจัดการการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยหลักสูตร CELTA ที่เราเปิดสอนมากกว่า 20 ครั้งต่อปี ทั้งที่สาขาในกรุงเทพ และจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ International House Bangkok สามารถจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับที่โรงเรียนต่างๆ ต้องการได้ โดยในแต่ละปี เรามีบุคลากรที่เรียนจบจากหลักสูตร CELTA มากกว่า 500 คนต่อปี ซึ่งหลายๆ คนที่สำเร็จการศึกษามาก็ต้องการหางานสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยรวมอยู่ด้วย

International House Bangkok สามารถให้บริการจัดหาครูต่างชาติสำหรับจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความต้องการของสถาบันการศึกษาได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การหาครูผู้สอนแบบคนเดียว ไปจนถึงการหาผู้สอนให้กับทั้งแผนกภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่านเราที่ teachersforthaischools@ihbangkok.com หรือโทร 02-168 7641, 087-5131116, 087-5131118