Business English

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในธุรกิจ

International House Bangkok มีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในธุรกิจ (Business English Courses) ที่หลากหลาย ตั้งแต่หลักสูตรที่ผู้สอนเดินทางไปสอนที่องค์กร หลักสูตรเร่งรัดสำหรับเรียนที่โรงเรียน หรือการเรียนแบบตัวต่อตัวที่ผู้เรียนสามารถร่วมสร้างสรรค์และออกแบบหลักสูตรการเรียนร่วมกับผู้สอน เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานของตัวผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทำไมต้องเรียนกับ International House Bangkok ?

ครูผู้สอนระดับมาตรฐานสากล

International House Bangkok มีผู้สอนตามคุณสมบัติ ดังนี้:

  • คุณครูเป็นเจ้าของภาษา 100%
  • ได้รับวุฒิการศึกษาCambridge CELTA หรือ Trinity TESOL
  • จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยคุณสมบัติอื่นๆที่หลากหลายสำหรับสอนธุรกิจในด้านต่างๆตั้งแต่ การทำบัญชี, การเงิน, ธุรกิจระหว่างประเทศ, วิศวกรรม, การจัดการการลงทุน การตลาด และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

หลักสูตรที่เหมาะสมกับองค์กรคุณมากที่สุด

เราสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจให้กับคุณได้ทุกรูปแบบตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่บริษัทของท่านหรือที่ International House Bangkok หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจของบริษัทผู้เรียน และเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ได้แก่

  • การเขียนเชิงธุรกิจ: มุ่งเน้นการเขียนจดหมาย, การเขียนบันทึก, รายงานทางธุรกิจ, การเขียนเพื่อนำเสนอ, การเขียนอีเมล, อีคอมเมิร์ซ และหลักไวยากรณ์ทางธุรกิจ
  • การเจรจาเชิงธุรกิจ: มุ่งเน้นภาษาเพื่อใช้ทางโทรศัพท์, ทักษะการเจรจาต่อรอง, การนำเสนอ, การเข้าประชุม และการทักษะในการสนทนาเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
  • การสื่อสารทางธุรกิจทั่วไป: มุ่งเน้นครอบคลุมทักษะรอบด้าน (การอ่าน เขียน พูด และฟัง) กับเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ การจำลองบทบาทสถานการณ์ในการทำธุรกิจ รวมถึงการค้นหาคำศัพท์สำหรับธุรกิจที่ตรงกับประเภทธุรกิจของผู้เรียนโดยตรง
  • การสอบสำหรับธุรกิจ: มุ่งเน้นการเตรียมการสอบภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ เช่น TOEIC หรือ BEC เพื่อเตรียมตัวสำหรับเรียนต่อวิชาชีพด้านอื่นๆ ได้แก่ MBA, CFA, CPA และ CIMA
  • การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ: เรียนกับผู้สอนที่โรงเรียน International House Bangkok หรือที่ทำงานของผู้เรียน, เรียนออนไลน์ หรือจะเลือกเรียนแบบผสมผสานได้ทั้ง 3 ทาง

ตัวอย่างกลุ่มธุรกิจที่เรียนกับเรา

ตัวอย่างจากองค์กรระดับโลกที่ได้รับประโยชน์จากการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจกับ International House Bangkok : Google, Cathay Pacific, Hitachi, Coca Cola, Nokia, Ericsson, Price Waterhouse Cooper และบริษัทชั้นนำอีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อ corporate@ihbangkok.com เพื่อพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษา และเพื่อตอบข้อสงสัยของท่าน