คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระดับโลก 2 สัปดาห์

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ International House Bangkok โรงเรียนสอนภาษาที่เข้าใจถึงการใช้ภาษาอังกฤษตามแต่ละบริบท และความเข้าใจของแต่ละวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นวิธีสื่อสารซึ่งจำเป็นจะต้องสื่อออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสำหรับสื่อสารในการทำการค้าระหว่างประเทศ จึงเป็นเสมือนการแสดงถึงความมั่นใจของผู้พูดเองไปในตัว

เนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่

  • การเตรียมความพร้อม เพื่อใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
  • หลักการใช้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ เพื่อสร้างความมั่นใจในเวลาสื่อสาร
  • การพูด และเขียน เพื่อการสื่อสาร
  • เรียนรู้วัฒนธรรมแบบเชิงลึกของชาติต่างๆ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษของ อังกฤษ, อเมริกัน, ญี่ปุ่น, อินเดีย และจีน

ตารางเรียนของแต่ละวัน

เวลาเรียน
วันจันทร์
วันอังคาร

ทบทวนการใช้ไวยากรณ์

9.00 – 11.00

สุภาพ อ่อนน้อม

หน้าที่ของคำกริยา และข้อควรระวังของการใช้คำศัพท์ เมื่อสื่อสารทางโทรศัพท์

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่รู้จักมานาน และผู้ที่เพิ่งรู้จักกัน

การพูดคุยเกี่ยวปัจจุบัน และอดีตคำพูดหรือคำศัพท์ ที่จำเป็นต้องรู้ในการรักษาความสัมพันธ์

ชั่วโมงของการสนทนา

11.15  -12.15

เล่าเกี่ยวกับ…

พูดคุยเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามสถานการณ์ และเหตุการณ์ที่หลากหลาย

บุคคลเหล่านั้น เปลี่ยนแปลงโลก ได้อย่างไร

พูดคุยในประเด็นของ วิธีการจัดการสิ่งต่างๆ ของมนุษย์ ก่อนเริ่มประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ขึ้นมา

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

13.00 – 15.00

การประชุม

วิธีตอบตกลง และการแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพ เช่น

(Yes, of course, it is isn’t it, I’m afraid not, actually, Do you think so?…)

 

การเจรจา

การตอบรับข้อเสนอ การยอมรับข้อเสนอ และการนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่กดดัน เช่น

(Do you think, in that case, we can/can’t do that…)

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

15.15 – 16.15

ประเทศจีน และการเติบโตทางธุรกิจ

การเติบโตของระบบทุนนิยมในประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยม

เปิดประตูสู่ประเทศญี่ปุ่น

การเคารพต่อประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของประเทศ

ที่มีเทคโนโลยีแบบก้าวหน้า

ตัวเลือกเพิ่มเติม
(เลือกหรือไม่เลือกกก็ได้)
ทานมื้อค่ำร่วมกัน
ชมบรรยากาศของร้านอาหารบนดาดฟ้า

หลังเรียนจบคอร์ส

ความสามารถในการสื่อสารของคุณจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผ่านการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน (การพูด อ่าน ฟัง และเขียน) และได้เพิ่มเติมความรู้ในแง่ของการใช้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ตามบริบทของการทำธุรกิจ มารยาททางธุรกิจ และข้อมูลเชิงลึกของผู้คนในแต่ละเชื้อชาติ เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรทำ หรือไม่ควรทำอะไรต่อการเจรจาทำธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จมากขึ้น

 

เรียนมากกว่า 2 สัปดาห์

หากคุณสนใจเรียนเกิน 2 สัปดาห์ ทางโรงเรียนสามารถแนะนำคอร์สอื่นๆ เพิ่มเติมให้คุณได้เช่นเดียวกัน ได้แก่ คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน (15 ชั่วโมง), ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 25, ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 25 และภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 25 โดยสามารถลงเรียนได้ทั้งก่อนหน้า และหลังเรียนจบ คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระดับโลก 2 สัปดาห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่  marketing@ihbangkok.com