คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

International House Bangkok ตระหนักดีว่าพนักงานของคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ทางความแตกต่างในอุตสาหกรรมของคุณ และกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันที่หมุนอย่างรวดเร็วในขณะนี้ด้วย ทักษะทางภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารสำหรับธุรกิจจึงจำเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจในยุคนี้ แม้ว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจทั่วไปแบบดั้งเดิมจะยังเหมาะสำหรับกับพนักงานบางกลุ่ม แต่คนอื่นๆ อาจมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และต้องได้รับการแก้ไขในหลักสูตรที่เหมาะกับภาคการตลาดที่ทำอยู่ เพื่อขยายฐานลูกค้า หรือส่งธุรกิจของตนเองไปยังตลาดต่างประเทศให้ได้

International House Bangkok เล็งเห็นความสำคัญของทักษะด้านภาษาสำหรับองค์กร จึงจัดตั้งหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร และภาคธุรกิจขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียน ประกอบด้วยความหลากหลายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นคำศัพท์ และบริบทที่เฉพาะเจาะจงในความต้องการของรูปแบบองค์กรที่แตกต่างกัน หลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถกำหนดเองได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล และบริษัทให้ได้มากที่สุด

โดย International House Bangkok มีหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรแบบพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มสาขานี้

  • การเงิน และธนาคาร
  • สุขภาพ และความงาม
  • การบริการลูกค้า
  • การตลาด
  • การโรงแรม
  • การขาย
  • การบริหารจัดการโครงการ และไอที

เรามุ่งเน้นการพัฒนา และออกแบบปรับแต่งหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร กรุณาติดต่อที่ corporate@ihbangkok.com