ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการหางาน

First Impression สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรากำลังมองหางาน, โอกาส หรือสังคมใหม่ๆ ในการทำงาน ความประทับใจแรกจะเกิดขึ้นตั้งแต่การเขียนใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ หรือเมื่อใบสมัครถูกส่งไปยังผู้สัมภาษณ์ เราจึงอยากขอแนะนำการสร้างความประทับใจในครั้งแรกให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

International House Bangkok เข้าใจเป็นอย่างดีว่าเจ้าของกิจการ หรือฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัทมีเวลาไม่มากสำหรับพิจารณาใบสมัคร การสร้าง CV/Resume ให้สะดุดตา และน่าประทับใจจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญค่อนข้างมาก เราจึงสร้างหลักสูตรเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครงานที่กำลังมองหางานในบริษัทต่างชาติ หรือต้องการทำงานในต่างประเทศ ซึ่งเราสามารถช่วยออกแบบ CV ของคุณให้มีเอกลักษณ์ และโดดเด่นเหนือผู้สมัครงานรายอื่นๆ

เมื่อได้เข้าไปยังรอบสัมภาษณ์ ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณพูดอะไร แต่ขึ้นอยู่กับอวัจนภาษาอย่าง ภาษากาย แววตา และท่าทางการแสดงออกประกอบคำพูด ซึ่งทาง International House Bangkok สามารถช่วยบริหารจัดการในเรื่องนี้แบบเร่งรัดให้ได้เช่นกัน

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครงานแบบเร่งรัด 10 ชั่วโมง

สามารถตอบโจทย์ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

 • การเขียนจดหมายสมัครงาน และจดหมายแนะนำตัว (CV/Resume) อย่างสมบูรณ์แบบ
 • วิธีประสบผลสำเร็จในการสัมภาษณ์งาน รวมถึง
  • การนำเสนอตัวเองอย่างมั่นใจ การสร้างความประทับใจตั้งแต่ตอนแรก ระหว่าง และหลังการสัมภาษณ์
  • การตอบคำถามพื้นฐานในการสัมภาษณ์งาน – การเตรียมความพร้อมในการตอบคำถาม
  • การตอบคำถามที่เจาะลึกถึงบทบาทหน้าที่ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน – ส่วนใหญ่มักเป็นคำถามปลายเปิดที่ให้เราแสดงมุมมอง หรือศักยภาพของตัวผู้สมัครเอง
  • คำถามที่ควรถามเวลาจบการสัมภาษณ์ – เราควรเรียนรู้อะไรบ้างหลังจากการสัมภาษณ์งานเสร็จสิ้นลง

ผู้เรียนสามารถไว้วางใจ International House Bangkok ในการเรียนการสอนได้ เนื่องจากครูผู้สอนประกอบด้วย:

 • ครูผู้สอนทุกคนเป็นเจ้าของภาษา 100%
 • มีประกาศนียบัตร CELTA จากมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
 • อุทิศตนเพื่อการให้ความรู้กับผู้เรียน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ ในบรรยากาศการเรียนที่ไม่เครียด สนุกสนาน และได้ความรู้ควบคู่ไปด้วย
 • ประสบการณ์โดยตรงในการเป็นผู้รับสมัครงาน และเคยผ่านการสมัครงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihbangkok.com