คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

Business English Courses

หากคุณต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หรือต้องการให้พนักงานในองค์กรของคุณมีพัฒนาการในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทางสถาบัน International House Bangkok มีหลักสูตร และทางเลือกที่หลากหลายให้กับคุณด้วย คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรธุรกิจ

ในปัจจุบันนี้ ทุกธุรกิจต่างก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านลักษณะงาน ความต้องการทางภาษา วัฒนธรรม และกลุ่มสังคม รวมถึงฐานลูกค้าของแต่ละธุรกิจก็ย่อมมีความแตกต่างด้วยเช่นกัน ดังนั้นเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่เราจัดตั้งขึ้น จึงสามารถปรับ เปลี่ยน เพิ่ม ลด เนื้อหา และข้อมูลสำคัญๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ตามที่ต้องการ เพื่อให้ผลลัพธ์ของการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงที่สุด

International House Bangkok มีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมการแนะนำหลักสูตรเพื่อธุรกิจพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ดังนี้

  • ประเมินความต้องการของธุรกิจ และกำหนดตารางเวลาเรียนของคุณ
  • ประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ และผู้ร่วมงานท่านอื่นๆ ที่จะเข้าร่วมในการเรียนด้วย
  • ออกแบบบทเรียนให้ตรงความต้องการ และพัฒนาทักษะต่างๆ ได้ตรงจุด ด้วยรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ
  • จัดเวลาการฝึกอบรมให้เริ่มได้ทันที เพื่อให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่คุณตั้งไว้

International House Bangkok เล็งเห็นว่า เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน เราจึงสามารถนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายภายในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงจากการเรียน โดยมีให้เลือกดังนี้:

  • เรียนแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มขนาดเล็ก เน้นการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการตามความต้องการของคุณ ยกตัวอย่างเช่น: ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายลงทุน ฝ่ายขายและการตลาด
  • การฝึกอบรมภาษาอังกฤษภายในองค์กร เราสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทุกสถานที่ที่คุณสะดวกไม่ว่าจะเรียนที่องค์กรของคุณหรือมาเรียนที่โรงเรียน โดยหลักสูตรนี้เป็นการสอนที่รองรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ใกล้เคียงกัน สามารถเรียนได้สูงสุดถึง 14 คน ใน 1 กลุ่ม โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนที่ตรงกับรูปแบบของธุรกิจ และสามารถเน้นเรียนตามหัวข้อต่างๆ เช่น: พื้นฐานการเขียน การสนทนา หรือการสื่อสารสำหรับธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแบบเข้มข้น เรียน 20-25 ชั่วโมง / สัปดาห์ สามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัว กลุ่มขนาดเล็ก หรือแบบกลุ่มใหญ่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • คอร์สเรียนออนไลน์ ผ่าน IH Bangkok Net Languages เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สะดวกเรียนจากที่บ้านหรือ ไม่สะดวกมาเรียนที่โรงเรียน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  IH Bangkok Net Languages Business Courses
  • คอร์สเตรียมความพร้อมก่อนสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ เรียนแบบตัวต่อตัวสำหรับการสอบ TOEIC หรือเตรียมความพร้อมก่อนสอบตรงสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ BEC นอกจากนี้เรายังมีคอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนต่อในด้าน MBA CFA CPA และ CIMA ด้วย

International House Bangkok สามารถออกแบบการเรียนที่ตรงกับความต้องการของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียน จะตรงตามเป้าหมายของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ corporate@ihbangkok.com เพื่อประเมินความต้องการและวัดระดับภาษาอังกฤษ