สมัครเรียนกับเรา

การสมัครเรียน

สมัครโดยตรงที่สถาบันหรือดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งมาที่ studyholiday@ihbangkok.com 

 

วิธีการชำระเงิน

ก่อนการชำระเงินให้กับสถาบัน International House Bangkok เราขอแนะนำวิธีการดำเนินการ:

  • การชำระเงินสำหรับหลักสูตรนี้ สามารถเรียนในช่วงวันจันทร์ ถึงศุกร์ หรือในช่วงปิดเทอม สามารถทำชำระได้เป็นเงินไทย (บาท) เท่านั้น
  • ก่อนการชำระเงิน ผู้เรียนต้องได้รับเอกสารบิลแจ้งค่าเรียนการลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน International House Bangkok
  • ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนคือ 3,000 บาท และค่ามัดจำของหลักสูตรจำนวน 25% ของหลักสูตรที่ลงเรียนนั้นๆ
  • เมื่อได้รับค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันจะทำการรับรองที่เรียนที่ว่างในห้องเรียนในชั้นนั้นได้
  • ค่ามัดจำ และค่าคอร์สเรียนไม่สามารถคืนได้ ในทุกรณี
  • เมื่อมีการชำระค่ามัดจำคอร์สเรียนแล้ว การยืนยันที่ว่างในชั้นเรียนจะสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อ ท่านได้ทำการชำระส่วนที่เหลือจากจำนวนเต็มของคอร์สเรียนนั้นๆ  (ค่าคอร์สเรียนสามารถชำระได้ 4 อาทิตย์ล่วงหน้าก่อนหลักสูตรเริ่ม)
  • เงื่อนไขยกเลิกหลักสูตรจากโรงเรียน

วิธียืนยันการชำระเงิน

ใบเสร็จรับเงินจะได้รับการยืนยันทางอีเมลหรือ Line Official ภายในสามวันทำการ

การชำระโดยเงินสด

ผู้ที่อยู่ในประเทศไทย สามารถชำระเงินสดในสกุลเงินบาท

การโอนเงินผ่านธนาคาร และฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียนในประเทศไทย

สามารถชำระเงินเป็นสกลุเงินไทยได้ที่ธนาคารประจำประเทศไทย เพื่อให้ทางโรงเรียนทราบถึงการโอนเงินของผู้โอน โดยการส่งสำเนาเอกสาร SWIFT (Society World-wide Inter-bank Financial Telecommunications) ให้ทางโรงเรียน เมื่อได้ชำระเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่หัวข้อว่า “Study English Holiday” และกรุณาเก็บสำเนาไว้อีกชุดหนึ่งที่ตัวท่าน

ทางสถาบันมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะให้ความช่วยเหลือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระเงิน โดยติดต่อที่ studyholiday@ihbangkok.com